Ostatnie wydarzenia w Japonii przekonują o tym, że nawet zaawansowane technologie, najnowocześniejszy sprzęt, wielostopniowa kontrola czy szczegółowy monitoring nie są w stanie zapobiec kataklizmom powodującym katastrofy technogenne.

Atom nie zna pojęcia granic państwowych i narodowości. Atmosfera i oceany niczym układ krwionośny organizmu człowieka błyskawicznie roznoszą skażenie radioaktywne po całym świecie, narażając wszystkich mieszkańców „globalnej wioski” na kontakt z substancjami radioaktywnymi.

Skala tej tragedii nie została jeszcze należycie oszacowana, natomiast już dziś każdy zdrowo myślący człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jej konsekwencje dla środowiska naturalnego będą katastrofalne. Po raz kolejny przekonujemy się, jak kruche i bezbronne jest życie ludzkie oraz świat, który nas otacza.

Każdy z nas niezależnie od swojej woli jest stale narażony na oddziaływanie silnego promieniowania elektromagnetycznego: urządzenia domowe, komputery, telefony komórkowe, sieci wysokiego napięcia – to wszystko, zwłaszcza w warunkach podwyższonego poziomu promieniowania, wywiera niezwykle szkodliwy wpływ na organizm człowieka.

Źródłem skażenia radiacyjnego mogą być: materiały budowlane, wysypiska śmieci, telewizory, sprzęt medyczny. Dla przykładu, jedno badanie tomograficzne wyczerpuje roczną normę napromieniowania. Betonowe lub ceglane ściany budynków są dodatkowym źródłem radiacji. Intensywność napromieniowania wzrasta na szczytach gór lub oraz w trakcie lotu samolotem. Zagrożenie napromieniowaniem czyha na człowieka nie tylko w mieście, ale również na łonie przyrody. W naszych czasach radiacja stała się wszechobecna, a jej konsekwencje są dla człowieka wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ niszczy ona organizm od środka. Zazwyczaj nawet nie podejrzewamy, że ten nieodwracalny proces w naszym organizmie już się rozpoczął.

Firma „Vision” nie mogła przejść obojętnie obok tak poważnego problemu. Tym bardziej, że bez radykalnego rozwiązania kwestii ochrony przed promieniowaniem wszelkie inne próby ochrony zdrowia tracą sens. Na niektóre procesy nie możemy w żaden sposób wpłynąć, ale oferujemy takie rozwiązania, które pomogą zminimalizować negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych na organizm człowieka.

W obliczu zaistniałej sytuacji radiacyjnej na świecie należy zwrócić szczególną uwagę na BAD-y Vision, które wzmacniają zdolności ochronne organizmu i neutralizują skutki nadmiernego napromieniowania. Są to dobrze Państwu znane preparaty, które dowiodły swojej skuteczności: Antiox+, Detox+, Sveltform+, Beesk, Mega, Safe-to-See, Cupers Neo, Nature Tan, jak również jeden z tegorocznych bestsellerów – Granatin Q10. Wprawdzie oddziaływanie tych preparatów na organizm jest wielostronne, jednak przy kompleksowym stosowaniu w takim właśnie połączeniu na pierwszy plan wysuwają się ich właściwości detoksykacyjne, immunomodulujące oraz antyoksydacyjne.

Z uwagi na posiadanie zaawansowanej infrastruktury naukowo-technicznej firma „Vision” zaangażowała się w opracowanie skutecznych preparatów ochronnych przed skutkami napromieniowania. W najbliższym czasie na czele wymienionego wyżej szeregu BAD-ów pojawi się unikalny i wyspecjalizowany produkt chroniący przed różnego rodzaju skażeniem radioaktywnym i promieniotwórczym.