TECHNOLOGIA PRODUKCJI PREPARATÓW VISION ŹRÓDŁEM ICH SUKCESU !
Celem firmy Vision jest wydobycie wszystkich najcenniejszych aktywnych składników obecnych w roślinach i dostarczenie ich w nienaruszonej postaci. Koncern Arkopharma stosuje najnowszą technologię rozdrabniania kriogenicznego i ekstrakcję w warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2.

Rozdrabnianie kriogeniczne.
Rozdrabnianie kriogeniczne to technologia rozdrabniania aktywnych części wysuszonej rośliny do postaci jednorodnego proszku w atmosferze ciekłego azotu (temperatura - 196°C).

Dlaczego rozdrabnianie kriogeniczne jest tak ważne?
Badania naukowe wykazały, że wysoka temperatura i utlenianie towarzyszące procesowi rozdrabniania w standardowej temperaturze są szkodliwe dla witamin, enzymów, substancji lotnych oraz wielu innych substancji aktywnych. W standardowej metodzie rozdrabniania temperatura procesu może osiągnąć 100°C. W takich warunkach wszystkie lotne i termowrażliwe składniki aktywne rośliny ulegają zniszczeniu. Rozdrabnianie kriogeniczne w żaden sposób nie niszczy i nie obniża biologicznych i chemicznych właściwości aktywnych składników rośliny, co umożliwia ich pozyskanie w stanie nienaruszonym (w postaci proszku o optymalnych parametrach).Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2.
Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z użyciem dwutlenku węgla, to proces ekstrakcji w bardzo niskich temperaturach, gdzie głównym czynnikiem jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem dwutlenek węgla, co znacznie ułatwia penetrowanie ekstrahowanego materiału. Wyciągi roślinne otrzymane tą metodą charakteryzują się dużą naturalnością.

Całą produkcję firmy «Vision International People Group» wyróżnia zbilansowanie składu komponentów oraz ich niezmiennie wysoka jakość. Głównym partnerem strategicznym Firmy jest duży europejski koncern farmaceutyczny Arkopharma, wspólnie z którym Vision wybudowała w Irlandii własną fabrykę Nutripharma.

Arkopharma jest światowym liderem w produkcji preparatów na bazie ziół. Dzisiaj Arkopharma opracowuje, produkuje i rozprowadza szeroką gamę produktów na bazie roślin zarówno dla wewnętrznego rynku Francji, jak i dla wielu innych krajów świata.

W 1982 roku koncern Arkopharma uzyskał status laboratorium farmaceutycznego. W ten sposób zostało zapoczątkowane jedno z największych we Francji przedsiębiorstw farmaceutycznych. W chwili obecnej w laboratorium Arkopharma wdrożono ponad 70 współczesnych linii, na których rocznie jest produkowanych 1,5 mlrd. kapsuł, 111 ton tabletek, 1,5 tony kosmetyków. W tym celu rocznie przetwarzanych jest 500 ton roślin.
Według danych firmy IMS (International Medical Services) Arkopharma zajmuje kluczowe pozycje na rynku farmaceutycznym Francji:
— pierwsze miejsce (82,9%) w produkcji preparatów w kapsułach przeznaczonych do stosowania w fitoterapii; — drugie miejsce (33,5%) w produkcji zestawów witaminowo-mineralnych.

Firma Vision International People Group posiada ekskluzywne prawo do biologicznie aktywnych dodatków Vision, które są produkowane specjalnie i wyjątkowo tylko dla naszej Firmy z takim napisem oraz pod taką nazwą.

Produkty Vision są produkowane ściśle zgodnie z międzynarodowym standardem GMP, certyfikowana i zarejestrowana w oficjalnych organach wszystkich krajów, w których Firma prowadzi swoją działalność

Firma VISION oraz dysponująca dużym potencjałem naukowym ARKOPHARMA, prowadzą regularny monitoring stanu ekologicznego tych regionów kuli ziemskiej, które są najdogodniejsze dla upraw komponentów roślinnych wchodzących w skład produktów Vision. W ten sposób Firma dokonała wyboru 75 najczystszych ekologicznie regionów przyrodniczych, odpowiadających standardowi Vision, które aktualnie są dostawcami surowców dla biologicznie aktywnych dodatków do żywności i środków kosmetycznych.

Wyjątkowość produktów Vision to nie tylko czyste surowce użyte do ich produkcji, ale również unikatowa technologia pozyskiwania zawartych w nich substancji aktywnych. W celu wydobycia wszystkich najcenniejszych substancji obecnych w surowcach roślinnych i dostarczenia ich w postaci nienaruszonej, Firma stosuje najnowsze technologie - krio-rozdrabnianie i ekstrakcję w warunkach wysokiego ciśnienia z użyciem obojętnego gazu: dwutlenku węgla. W początkowym etapie produkcji, jakim jest krio-rozdrabnianie (od angielskiego słowa -"cryogenic-grinding"), surowiec roślinny jest zamrażany i rozdrabniany w środowisku niskich temperatur -196°C w atmosferze gazu neutralnego - azotu. Następny etap to ekstrakcja w warunkach wysokiego ciśnienia z użyciem dwutlenku węgla. Z uzyskanego w poprzednim etapie materiału, w niskich temperaturach gdzie głównym czynnikiem ekstrahującym jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem (do 300 bar) obojętny gaz - dwutlenek węgla, wydobywane są substancje czynne.

Zastosowanie tych rewolucyjnych technologii w produkcji aktywnych biologicznie dodatków pozwoliło na zachowanie korzystnych właściwości komponentów, bez niszczenia sił witalnych ziół i tym samym ich pozyskanie w stanie nienaruszonym w postaci proszku maksymalnej biodostępności. Ponadto wyciągi roślinne otrzymane tą metodą charakteryzują się dużą naturalnością, są hypoalergiczne, czyste mikrobiologicznie i nie zawierają pozostałości rozpuszczalników.

W etapie końcowym, aktywne biologicznie dodatki i zawarte w nich komponenty roślinne są poddawane standaryzacji, czyli procesowi pozwalającemu na dokładne określenie ilości substancji czynnych w jednej kapsułce i komponowanie mieszanek kilku ziół naraz.

Biologicznie aktywne dodatki (BAD) i środki kosmetyczne Vision są produkowane w warunkach w pełni odpowiadających normom GHP i GMP. Ponadto BAD-y Vision zanim trafią do odbiorcy są wielokrotnie badane laboratoryjnie pod względem czystości mikrobiologicznej i zawartości metali ciężkich. Zapewnia to stuprocentową gwarancję bezpieczeństwa dla człowieka, który zażywa je codziennie, w zalecanych porcjach.