PARADOKS SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ czyli „KAŻDA ISTOTA ŻYJĄCA MA SWÓJ CZARNOBYL”

Porozmawiajmy o radiacji, której nie da się wprawdzie uniknąć, ale można się przed nią uchronić. Promieniowanie dociera do nas z kosmosu i słońca, z ukrytych w ziemi minerałów i radonu, nawet w każdym z nas jest ono obecne, ponieważ dostaje się do organizmu wraz z pożywieniem, powietrzem i wodą w postaci potasu-40 i rubidu-87.

Coraz częściej odnotowywane są przypadki, kiedy działkowcy czy posiadacze domów podmiejskich zwracają się do lekarzy z powodu osłabienia i różnego rodzaju dolegliwości, czego przyczyną – jak się okazuje – jest radon.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia radon jest „bezbarwnym i bezwonnym radioaktywnym gazem szlachetnym, chemicznie obojętnym. Występuje naturalnie jako produkt radioaktywnego rozpadu uranu obecnego w glebie i skorupie ziemskiej. Radon łatwo przedostaje się z gleby do powietrza, gdzie następuje jego rozpad na nietrwałe produkty rozpadu (daughter products), które emitują radioaktywne cząsteczki alfa. Cząsteczki te łączą się z aerozolami, pyłkiem oraz innymi cząsteczkami zawartymi w powietrzu. Podczas oddychania produkty radonu przedostają się do komórek dróg oddechowych, co może doprowadzić do uszkodzeniu DNA spowodować rozwój choroby nowotworowej płuc”.

Radon jest również obecny w wodzie, zwłaszcza podziemnej, dlatego też woda ze źródeł głębinowych jest znacznie bardziej nasycona radonem niż ze zbiorników powierzchniowych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, wpływ radonu i palenia papierosów na rozwój choroby nowotworowej płuc w różnych krajach zajmuje 1 lub 2 miejsce. Można więc powiedzieć, że radon jest bezpośrednią przyczyną 3-14% zachorowań.

Paradoksalnie, nowotwór płuc rozwija się wskutek narażenia organizmu na oddziaływanie radonu o niewielkim stężeniu, ważniejsza jest bowiem nie ilość radonu, tylko długość jego wdychania we własnym domu. Długotrwałe oddziaływanie radonu na organizm znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, co potwierdzają liczne badania prowadzone na różnych kontynentach. W jaki sposób radon przedostaje się do naszych mieszkań? Najczęściej przez otwory w materiałach budowlanych, pęknięcia konstrukcji żelbetonowych, szczeliny montażowe czy system kanalizacji.

Stężenie radonu jest najwyższe w piwnicach i dolnych piętrach budynków.

Nie da się jednak uciec z zamieszkiwanej przez nas planety ani też przestać jeść skażoną radiacją żywność. Na napromieniowanie jesteśmy narażeni nawet podczas lotu samolotem. Bez radykalnego rozwiązania kwestii ochrony przed radiacją wszelkie wysiłki mające na celu zachowanie dobrego zdrowia są z góry skazane na niepowodzenie. W przeciwnym razie będziemy skazani na ostrą chorobę popromienną, nowotwór, mutacje w organizmie, bezpłodność, zakłócenia w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, obniżenie odporności i inne dolegliwości.

Wśród produktów Vision należy zwrócić szczególną uwagę na biologicznie aktywne dodatki do żywności, które są przeznaczone do wspierania zdolności ochronnych organizmu zwalczania groźnych skutków radiacji. Są to: Antiox+, Detox+, Sveltform+, Beesk, Granatin Q10, Mega, Safe-to-See, Cupers Neo, Nature Tan, Bain-o-Flex. Preparaty te mają zróżnicowane działanie, jednak ich najważniejsze właściwości to: detoksykacja, poprawa odporności i działanie antyutleniające.

Opracowano również unikalny specjalistyczny produkt D i Guard Nano o następujących właściwościach:

  • Ochrona przed napromieniowaniem
  • Wydalanie z organizmu toksyn i metali ciężkich
  • Wzmocnienie kładu odpornościowego i poprawa ogólnej kondycji organizmu
  • Zwalczanie infekcji (zapobieganie wielu infekcjom bakteryjnym, takim jak np. pałeczka jelitowa)
  • Wspomaganie procesów trawiennych
  • Poprawa funkcjonowania wątroby i pęcherzyka żółciowego
  • Aktywne działanie regenerujące

D i Guard nano z całą pewnością zajmie ważne miejsce wśród nowych produktów Vision, zapewniając skuteczną ochronę przed śmiertelnymi skutkami napromieniowania.