Nowy BAD - przeznaczony dla naszych stawów – EnjoyNT pojawił się w sprzedaży całkiem niedawno i rezultaty jego stosowania dopiero zaczynają być widoczne. Natomiast rezultaty działania glukozaminy – jednego z podstawowych składników EnjoyNT – są ogromne: w ciągu ostatnich lat na świecie przeprowadzono około 100 badań naukowych tej substancji. Wybraliśmy wśród nich najbardziej wymowne.

Włochy, Wenecja

W 1980 r. odbyły się pierwsze badania glukozaminy, przeprowadzone przez włoskich specjalistów. Badaniu poddano grupę 30 pacjentów (powyżej 70. roku życia) hospitalizowanych w związku z wystąpieniem ostrych form choroby zwyrodnieniowej stawów. W przeciągu 3 tygodni połowie osób robiono iniekcje i podawano tabletki siarczanu glukozaminy, a druga połowa pacjentów (grupa kontrolna) była leczona standardowymi środkami przeciwbólowymi, również w postaci iniekcji i tabletek. W obu grupach odnotowano znaczne zmniejszenie bólów w stawach i poprawę ich funkcjonowania. Po zaprzestaniu leczenia zdrowie pacjentów, którzy otrzymywali glukozaminę w dalszym ciągu poprawiało się, zaś w grupie kontrolnej takich rezultatów nie zaobserwowano. Podsumowując u 4 pacjentów, którzy poddani byli terapii glukozaminą odnotowano brak wystąpienia symptomów choroby zwyrodnieniowej stawów, a w drugiej grupie podobnych rezultatów nie było.

Filipiny, Manila

Jeszcze jedno badanie zostało przeprowadzone pod kierownictwem doktora Джозе Пуйалте i jego współpracowników z Narodowego Szpitala Ortopedycznego. W grupie 20 pacjentów, połowa z nich przyjmowała codziennie 1500 mg siarczanu glukozaminy, pozostali pacjenci otrzymywali placebo – cukrowe tabletki. Oprócz tego, wszystkim uczestnikom eksperymentu, bez wyjątku zapewniono standardową pomoc medyczną. Po upływie 8 tygodni u pacjentów z pierwszej grupy w znacznym stopniu zmniejszyły się bóle stawów i obrzęki tkanek, zwiększyła się ruchliwość stawów. Kończąc badanie doktor Пуйалте zwrócił uwagę na fakt, że glukozamina nie tylko korzystnie wpływa na stawy, ale może również zwiększać skuteczność współczesnych metod leczenia chorób stawów.

Włochy, laboratoria w miejscowościach Pawia i Rota

Połowa pacjentów, hospitalizowanych w związku z zaostrzeniem choroby zwyrodnieniowej stawów w różnych miejscach, przyjmowała 1500 mg siarczanu glukozaminy. Po upływie 3 tygodni u 72% pacjentów grupy kontrolnej, w przeciwieństwie do pozostałych, stan zdrowia określano jako „wspaniały” lub „bardzo dobry”. U około 20% badanych zanikły bóle i inne dolegliwości.

Lekarze pobrali próbki tkanek z chrząstki biodrowej i kolanowej w obu grupach pacjentów, aby dokładnie je zbadać. Różnica okazała się kolosalna: w chrząstkach tych osób, które nie przyjmowały preparatu z glukozaminą, zaobserwowano normalne grube włókna, charakterystyczne dla ciężkich form choroby zwyrodnieniowej stawów, zaś u drugiej połowy pacjentów, którzy przyjmowali preparat, powierzchnia chrząstki wyrównała się, a objawy zwyrodnieniowej choroby stawów były niewielkie. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami regeneracja chrząstki odbyła się w ciągu 30 dni.

Doktor Drovanti i jego współpracownicy przeprowadzili kolejny eksperyment. 80 pacjentów w wieku ok. 60 lat zostało umieszczonych na miesiąc w Вигеванский общий госпиталь. U pacjentów zdiagnozowano zapalenia stawów: szyi, lędźwiowej części kręgosłupa i szeregu innych. Wszystkim pacjentom zapewniono pełny spokój i leczenie metodami fizjoterapeutycznymi. Procedura, również w tym wypadku była standardowa: połowa pacjentów przyjmowała po 1500 mg siarczanu glukozaminy, a druga połowa – cukrowe tabletki. I ponownie, jak w przypadku poprzednich badań, były odnotowane znaczące poprawy u pacjentów, którzy stosowali glukozaminę. 10 osób z pośród 40 w pełni uwolniła się od symptomów choroby. W drugiej grupie podobne efekty nie nastąpiły.

Rosja, Obnińsk

W 1999 r. kliniczna skuteczność glukozaminy przy leczeniu chorych, cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów była zbadana w warunkach ambulatoryjnych w Radiologicznym Centrum Naukowym w Obińsku. Niektóre wypisy ze sprawozdania lekarzy.

„Pod naszą opieką znajdowało się 63 osoby w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat. Wśród chorych było 25 kobiet i 38 mężczyzn, u 3 - reumatoidalne zapalenie stawów. Diagnoza została postawiona na podstawie klinicznej oceny danych statystycznych, badania chorych, analizy krwi, biochemicznych i immunologicznych analiz, rentgenografii kości i stawów z kolorowym rozszyfrowaniem rentgenogram i scyntygrafii radionuklidowej szkieletu. …Chorzy otrzymywali glukozaminę codziennie, dawkowaną: 2 kapsułki 3 razy dziennie w ciągu 30 dni i 30 minut przed posiłkiem. W procesie leczenia przypadków nietolerancji nie odnotowano i nie było potrzeby, zmiany metody leczenia lub całkowitego zaprzestania leczenia…”


Na podstawie eksperymentu sformułowano następujące wnioski.

  1. Stosowanie glukozaminy pozwala istotnie poprawić stan zdrowia.
  2. Jako rezultat – znacząco zmniejszają się lub zanikają bóle w kościach i stawach zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu; zmniejszają się wskaźniki, które charakteryzują stopień odczuwania bólu według wizualnej skali analogowej; zmniejszają się stany bólowe przy palpacji.
  3. Na podstawie danych scyntygrafii szkieletu u większości chorych następuje odnowienie kostno-chrzęstnych struktur w wyniku polepszenia przemiany mineralnej.
  4. Rezultatem normalizacji przemiany mineralnej, na podstawie rentgenografii jest odbudowa tkanki kostnej.
  5. Zastosowanie glukozaminy w leczeniu chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów nie powoduje istotnych zmian w chemicznym składzie krwi, reakcji odporności immunologicznej, z wyjątkiem reakcji, które świadczą o obniżeniu procesu zapalenia w tkankach chrząstkowej i łącznej.
  6. Podczas leczenia nie zaobserwowano znaczących efektów ubocznych działania glukozaminy u osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów.
  7. Preparat należy rekomendować w leczeniu chorób związanych z narządem ruchu.


Niemcy, Frankfurt

Doktor Böhme i jego współpracownicy sprawdzili działanie suplementów,
zawierających siarczan glukozaminy na 68 sportowcach, cierpiących na ciężką formę choroby, która otrzymała nazwę „kolano skoczka”. W ciągu 40 dni sportowcy, codziennie przyjmowali 1500 mg siarczanu glukozaminy. Następnie przez 90-100 dni – po 0,75 mg dziennie. Po upływie 4 tygodni ból w kolanach prawie zanikł. W 8 tygodniu ból ostatecznie zniknął. Po 4-5 miesiącach sportowcy trenowali tak intensywnie, jak do urazu, a pogorszenie stanu zdrowia nie nastąpiło. Badanie, przeprowadzone po upływie roku, potwierdziło pełną skuteczność terapii.

Stany Zjednoczone, Nowy Jork

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku odkryli, że glukozamina, którą nanosili bezpośrednio na rany chirurgiczne, przyśpieszała ich gojenie o 10%. Ten wskaźnik może się wydawać nieistotnym, ale należy podkreślić, że jak wiadomo, bardzo niewiele substancji przyśpiesza proces gojenia się ran.

Gdy rany chirurgiczne poddawano działaniu chityny (podstawa skorupy krabów, homarów i owadów), gojenie się ran zwiększało się o 30%. Chityna – polimer, w skład którego wchodzi glukozamina. Naukowcy uważają, że po wprowadzeniu chityny w gojącą się tkankę enzymy, które zazwyczaj uczestniczą w procesie gojenia się, stopniowo, w miarę potrzeby uwalniają glukozaminę z chityny.

Dane tej serii eksperymentów są zgodne z rezultatami prób wprowadzenia glukozaminy w obręb środowiska tkanki chrzęstnej. Inaczej rzecz ujmując, jeśli w gojących się tkankach zawarta jest odpowiednia ilość glukozaminy proces odnowy znacząco się przyśpiesza.

Portugalia, Oporto

Doktor Антонио Лопес Вац przeprowadził badania, w których udział wzięło 40 pacjentów. Celem było: porównanie skuteczności oddziaływania glukozaminy i tradycyjnych lekarstw na bazie ibuprofenu na symptomy choroby zwyrodnieniowej stawów.

Odnotował następujące rezultaty. W przeciągu 2 pierwszych tygodni ibuprofen miał szybszy efekt przeciwbólowy, jednak po upływie 8 tygodni grupa pacjentów, którzy przyjmowali glukozaminę, cierpiała na bóle stawów średnio do trzech razy mniej, niż osoby stosujące ibuprofen. U 20% przyjmujących glukozaminę zniknęła opuchlizna wokół kolana, zaś u osób z drugiej grupy takiego efekt nie wystąpił.